Toegestaan landgebruik Wijzigen?

Inhoudsopgave:

Toegestaan landgebruik Wijzigen?
Toegestaan landgebruik Wijzigen?

Video: Toegestaan landgebruik Wijzigen?

Video: Toegestaan landgebruik Wijzigen?
Video: Kadastraal volume – Situatie juli 2021 2023, Juni-
Anonim

Bij de registratie van de eigendom van grond wordt aan elk perceel een bepaald type gebruik van dit perceel toegewezen, wat kenmerkend is voor het verdere gebruik van het perceel. Er kunnen zich situaties voordoen wanneer de eigenaar van een perceel grond om de een of andere reden het type toegestaan gebruik van de grond wil wijzigen, bijvoorbeeld wanneer hij een object moet bouwen op een perceel waarvan het toegestane gebruik niet dit niet toestaat, ontstaat een vergelijkbare situatie wanneer het functionele doel van een eerder gebouwd object verandert. …

Toegestaan landgebruik wijzigen?
Toegestaan landgebruik wijzigen?

instructies:

Stap 1

De wijzigingsprocedure is openbaar. De grondeigenaar initieert deze alleen door contact op te nemen met de gemeente, waarna een commissie wordt gevormd die onder meer tot taak heeft materialen te maken, te verzamelen en openbare hoorzittingen te houden, op basis waarvan de gemeente besluit over de (on)mogelijkheid om het type grond te veranderen. toegestaan grondgebruik.

Stap 2

Er moeten openbare hoorzittingen worden gehouden met deelname van die burgers wier rechten kunnen worden aangetast door een verandering in het type gebruik van de site. Daarom nodigt de opgerichte commissie de eigenaren van grondpercelen uit, evenals eigenaren van kapitaalbouwprojecten op het grondgebied dat grenst aan het perceel in kwestie, en in het geval van een mogelijke negatieve impact op het milieu bij het veranderen van het type grond op openbare hoorzittingen. gebruik van de site, de eigenaren van het gebied die aan een dergelijke impact zullen worden blootgesteld.

Stap 3

Het informeren van belanghebbenden dient uiterlijk tien dagen na het indienen van de aanvraag tot wijziging van het gebruik door de auteursrechthebbende te gebeuren. De hoorzittingen zelf moeten worden gehouden bij besluit van de gemeente, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving van de deelnemers.

Stap 4

Tijdens openbare hoorzittingen kunnen uitgenodigde belanghebbenden opmerkingen, suggesties en opmerkingen maken over de kwestie van het wijzigen van het gebruik van de besproken site. Alle opmerkingen zullen worden opgenomen in de notulen van de hoorzittingen en in aanmerking worden genomen bij het vormen van de eindconclusie.

Stap 5

Op basis van de resultaten van openbare hoorzittingen stelt de commissie aanbevelingen op over het gebruik van het besproken stuk grond, aanbevelingen kunnen zowel positief als negatief zijn, waarbij de redenen worden aangegeven voor het weigeren van het type gebruik. De conclusie van de commissie wordt naar de leiding van het lokale bestuur gestuurd en binnen drie dagen wordt besloten om het toegestane gebruik van grond te wijzigen of te weigeren. Het is de beslissing van de administratie die het document vormt op basis van waarvan wijzigingen worden aangebracht in het vastgoedkadaster en het register van rechten op onroerend goed.

Populair per onderwerp