Hoe Land Te Huren?

Inhoudsopgave:

Hoe Land Te Huren?
Hoe Land Te Huren?

Video: Hoe Land Te Huren?

Video: Hoe Land Te Huren?
Video: Moet je kopen of huren? | Help 2023, Juni-
Anonim

Het is mogelijk om land in Rusland te leasen in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd in artikel 22 van de landcode van de Russische Federatie, evenals met de bepalingen over leasing, vastgelegd in het burgerlijk wetboek.

Grond wordt alleen tegen betaling verhuurd
Grond wordt alleen tegen betaling verhuurd

Het is nodig

Het is noodzakelijk om het land- en burgerlijk wetboek van de Russische Federatie aan te schaffen met de laatste wijzigingen

instructies:

Stap 1

De meest elementaire punten die de moeite waard zijn om te onthouden voor degenen die een perceel gaan leasen, zijn dat iedereen het recht heeft om een perceel in Rusland te leasen (er zijn enkele beperkingen alleen voor buitenlanders) als dit perceel niet in grensgebieden ligt of als de staat in opdracht van hen geen beperkingen oplegt. De grond wordt alleen tegen betaling verhuurd. Een zeldzame uitzondering op deze regel is de pacht van grond voor de bouw van een sociale infrastructuurvoorziening, zoals een kinderziekenhuis.

Stap 2

De eigenaar heeft het recht om de grond te pachten. Verhuurders kunnen ook personen zijn die wettelijk bevoegd zijn of de eigenaar om het te verhuren. Voor het pachten van een perceel grond moet u een erfpachtovereenkomst sluiten met de eigenaar (of met een gemachtigde).

Stap 3

Volgens artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek verbindt de verhuurder zich bij een huurovereenkomst om de huurder het onroerend goed te verstrekken tegen een vergoeding voor tijdelijk bezit en gebruik of voor tijdelijk gebruik. In ons geval is het onroerend goed een perceel. Deze locatie dient zo specifiek mogelijk te zijn in de leaseovereenkomst, want als het leaseobject moeilijk te identificeren is, kan de overeenkomst als niet gesloten worden aangemerkt als deze wordt aangevochten. Voldoende concretisering betekent de vaststelling in het contract van het adres van het perceel, het kadastrale of voorwaardelijke nummer (het is beschikbaar als het perceel is geregistreerd in het kadaster), gebied. De huurovereenkomst wordt schriftelijk gesloten.

Stap 4

De huurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Het is de moeite waard eraan te denken dat een huurovereenkomst voor een perceel een huurovereenkomst voor onroerend goed is, dus als deze wordt gesloten voor een periode van een jaar of langer, moet deze worden geregistreerd bij het Bureau van de Federale Registratiedienst.

Stap 5

De verhuurder is verplicht de huurder een perceel grond ter beschikking te stellen in de staat waarin hij zal voldoen aan de voorwaarden van de huurovereenkomst en de doeleinden van het gebruik van het perceel. Hij moet de huurder ook alle documenten op het perceel bezorgen. Als de verhuurder duidelijk geen zin heeft om u als huurder dergelijke documenten te verstrekken, moet u op uw hoede zijn: misschien brengt de verhuur van deze site aanzienlijke risico's met zich mee.

Stap 6

De hoogte van de huur wordt bepaald door een overeenkomst als deze wordt gesloten tussen particulieren en de staat, als de grond wordt gehuurd van de staat of een gemeente. In het laatste geval wordt de huurprijs bepaald op basis van de normen vastgesteld bij decreten of ordonnanties van de betrokken bestuursorganen. Algemene regels voor het bepalen van de huur voor grond zijn vervat in de landcode van de Russische Federatie en de federale wet "Over de inwerkingtreding van de grondcode van de Russische Federatie" van 25.10.2001.

Populair per onderwerp