Hoe Een Aandeel In Een Appartement Te Weigeren?

Inhoudsopgave:

Hoe Een Aandeel In Een Appartement Te Weigeren?
Hoe Een Aandeel In Een Appartement Te Weigeren?

Video: Hoe Een Aandeel In Een Appartement Te Weigeren?

Video: Hoe Een Aandeel In Een Appartement Te Weigeren?
Video: #8 met Floris Hendriks over hoe je financiële vrijheid bereikt met beleggen in vastgoed 2023, Maart
Anonim

Indien de verzelfstandiging van het appartement heeft plaatsgevonden, en de woonruimte is in gemeenschappelijk gedeeld eigendom van meerdere personen, dan kunt u afstand doen van uw aandeel in het appartement door het opmaken van een koopovereenkomst of schenking voor dit aandeel. In het geval van een mislukte privatisering volstaat het om een afwijzing ervan te schrijven. Als het aandeel u door vererving toebehoort en de titel ervan nog niet is geregistreerd, geeft u het aandeel af ten gunste van andere erfgenamen. Als u het papierwerk niet wilt doen, claim dan gewoon uw erfrecht niet. Uw aandeel gaat automatisch over op de andere erfgenamen.

Hoe een aandeel in een appartement te weigeren?
Hoe een aandeel in een appartement te weigeren?

Het is nodig

  • -documenten die de identiteit van alle deelnemers aan de transactie bewijzen
  • - eigendomspapieren van het appartement
  • -notariële toestemming voor de transactie van alle eigenaren van het appartement
  • -attest van de woonplaats over alle ingeschreven in het appartement
  • -nieuw technisch document voor het appartement
  • -notariële koopovereenkomst, schenking of afstand van een aandeel in een erfenis
  • -een document ter bevestiging van de betaling van de staatsbelasting voor de transactie en voor registratie
  • -in aanwezigheid van minderjarige eigenaren of arbeidsongeschikten, toestemming om een transactie af te sluiten van hun wettelijke vertegenwoordigers
  • - een verklaring van weigering tot privatisering, gewaarmerkt door een notaris

instructies:

Stap 1

Bent u samen met andere personen eigenaar van een aandeel in een appartement en is er al een eigendomsbewijs afgegeven, maak dan een koopovereenkomst of schenkingsovereenkomst voor uw aandeel. Hiervoor zijn een aantal juridische stappen nodig.

Bel een technicus van de BTI. Op basis van de inspectie van het appartement krijgt u hiervoor een nieuw technisch paspoort.

Neem met alle eigenaren van het appartement contact op met het notariskantoor om van alle eigenaren een notariële toestemming te verkrijgen voor de schenking of verkoop van een appartement.

De notaris maakt een koop- of schenkingsovereenkomst op voor degene aan wie u uw aandeel afstaat.

In het registratiecentrum voor onroerendgoedregistratie registreert u de transactie en geeft u een eigendomsbewijs af van de persoon in wiens voordeel u afstand heeft gedaan van uw aandeel.

Stap 2

Als het appartement nog niet is geprivatiseerd en er is geen certificaat van gedeeld eigendom, schrijf dan gewoon een verklaring van weigering om te privatiseren en beëdig het bij een notaris.

Stap 3

Is het aandeel in het appartement van u door vererving en is het eigendomsbewijs al afgegeven, maak dan een koop- en verkoop- of schenkingsovereenkomst voor degene aan wiens voordeel u uw aandeel wilt schenken. De manier van het maken van een deal is hierboven aangegeven.

Stap 4

Heeft u uw erfrecht verklaard, maar is de eigendomsakte nog niet opgemaakt, maak dan een notariële overeenkomst op over de afstand van uw aandeel ten gunste van andere erfgenamen of ten gunste van een bepaalde erfgenaam.

Stap 5

Als de erfrechten op een aandeel in het appartement nog niet zijn aangegeven, maak er dan geen aanspraak op. Na 6 maanden wordt het aandeel in het appartement automatisch verdeeld onder de overige erfgenamen.

Populair per onderwerp