Hoe Een Opdracht Uit Te Geven Voor Een Aandeel In Een Appartement?

Inhoudsopgave:

Hoe Een Opdracht Uit Te Geven Voor Een Aandeel In Een Appartement?
Hoe Een Opdracht Uit Te Geven Voor Een Aandeel In Een Appartement?

Video: Hoe Een Opdracht Uit Te Geven Voor Een Aandeel In Een Appartement?

Video: Hoe Een Opdracht Uit Te Geven Voor Een Aandeel In Een Appartement?
Video: 24 Manieren om een Extra Inkomen te Genereren! [2021] 2023, Maart
Anonim

De schenking voorziet in de kosteloze overdracht van het eigendom van de schenker aan de begiftigde. Het schenkingscontract moet worden opgesteld in overeenstemming met alle regels en de schenkingstransactie moet worden geregistreerd bij het registratiecentrum voor registratie van onroerend goed voor registratie van het eigendom van de begiftigde. De schenking kan niet verder worden aangevochten in dit verschil van de verkoop en aankoop en testament. U kunt roerende en onroerende goederen schenken, evenals een deel van de goederen van de schenker.

Hoe een opdracht uit te geven voor een aandeel in een appartement?
Hoe een opdracht uit te geven voor een aandeel in een appartement?

Het is nodig

  • -toepassing van het vastgestelde formulier
  • - document ter bevestiging van betaling van inschrijving, origineel en kopie
  • -documenten waaruit identiteit blijkt
  • -documenten van curatoren of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen of wilsonbekwame burgers
  • - originelen en een kopie van titeldocumenten
  • -uittreksel uit het bevolkingsregister
  • -kopie en origineel van de BTI voor de woonruimte, het origineel moet worden gewaarmerkt door de BTI
  • -notariële toestemming van alle eigenaren
  • - een document ter bevestiging van de betaling van de schenkbelasting

instructies:

Stap 1

Voor het aanmelden van een schenking voor een deel van een appartement is de toestemming van alle eigenaren van dit appartement vereist. Het moet notarieel bekrachtigd en gecertificeerd zijn. Als het appartement minderjarigen of incompetente eigenaren heeft, is de toestemming van hun ouders of voogden vereist.

Stap 2

Als er een overeenkomst is opgesteld om de aandelen in het appartement vast te stellen, dan is toestemming van andere eigenaren niet nodig. De schenker heeft het recht zijn deel aan eenieder te schenken.

Stap 3

U dient in het bezit te zijn van een eigendomsbewijs van dit appartement. Bel voor de registratie een technicus van de BTI-afdeling. Op basis van de inspectie van het appartement krijgt u hiervoor een nieuw technisch paspoort. Met een technisch paspoort en titeldocumenten moet u contact opnemen met het staatsregistratiecentrum voor registratie van onroerend goed. U krijgt een eigendomsbewijs.

Stap 4

Nadat u van alle appartementseigenaren een notariële toestemming voor schenking heeft gekregen, neemt u contact op met de begiftigde in een notariskantoor om een schenkingsovereenkomst op te stellen. Zij stellen een schenkingsovereenkomst op voor uw aandeel in het appartement. De schenkingsovereenkomst voorziet niet in verplichtingen van de begiftigde. De begiftigde heeft het recht het geschenk te weigeren.

Stap 5

Bij het sluiten van een schenkingsovereenkomst is het noodzakelijk om aan te geven hoeveel vierkante meter er wordt geschonken en het volledige adres en de locatie van dit appartement, de verdieping waarop het appartement zich bevindt en het aantal verdiepingen van het huis zelf. Vul informatie in over de personen die in het appartement zijn geregistreerd en na donatie in het appartement mogen blijven.

Stap 6

Na het verzamelen en verwerken van alle documenten, wordt de schenkingsovereenkomst geregistreerd bij het staatsregistratiecentrum voor registratie van onroerend goed. De begiftigde krijgt een eigendomsbewijs van het geschonken aandeel in het appartement.

Populair per onderwerp