Hoe Land Te Leasen Van De Stad?

Inhoudsopgave:

Hoe Land Te Leasen Van De Stad?
Hoe Land Te Leasen Van De Stad?

Video: Hoe Land Te Leasen Van De Stad?

Video: Hoe Land Te Leasen Van De Stad?
Video: Wat gebeurt er met een leaseauto nadat het lease contract is afgelopen? 2023, Maart
Anonim

In overeenstemming met de grondwetgeving hebben burgers en rechtspersonen het recht om percelen te pachten van steden en de staat. De enige uitzonderingen zijn percelen die aan de circulatie zijn onttrokken en zijn gereserveerd voor staats- en gemeentelijke behoeften. Een perceel grond te huur van de stad kan zowel voor de bouw als voor andere doeleinden worden verkregen.

Hoe land te leasen van de stad?
Hoe land te leasen van de stad?

instructies:

Stap 1

Het ter beschikking stellen van percelen die eigendom zijn van de stad voor verhuur aan burgers en rechtspersonen wordt uitgevoerd tegen een vergoeding. Weigering om stedelijke grond te leasen is alleen mogelijk in de gevallen die zijn gespecificeerd in de landcode - wanneer een perceel aan de circulatie wordt onttrokken, wordt land gereserveerd voor staats- of gemeentelijke behoeften. De terbeschikkingstelling van percelen voor erfpacht wordt uitgevoerd door de uitvoerende organen van het lokale zelfbestuur, die het recht hebben om dit te doen. In elke stad kunnen dit verschillende instanties zijn. In Moskou is het bijvoorbeeld het Department of Land Resources.

Stap 2

Er zijn twee verschillende algoritmen voor het leasen van een perceel: voor de bouw en voor andere doeleinden. U kunt een perceel grond van de stad huren voor aanleg, met of zonder voorafgaande overeenstemming over de locatie van uw faciliteit. Zonder voorafgaand akkoord wordt de site aan u ter beschikking gesteld op de veiling, en na akkoord - volgens het volgende actieplan:

1. keuze van een perceel grond (hiervoor moet u een aanvraag indienen bij een speciaal daarvoor aangewezen instantie, in Moskou zijn dit districtsraden).

2. Uitvoeren van kadastrale werken.

3. registratie van het terrein voor kadastrale registratie.

4. het nemen van een besluit over de terbeschikkingstelling van een perceel.

Als er een positieve beslissing wordt genomen, volgt het sluiten van een erfpachtovereenkomst en staatsregistratie van deze overeenkomst. Tegen de weigering om een perceel te verhuren kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

Stap 3

Voor doeleinden die geen verband houden met de bouw, wordt een perceel grond te huur als volgt verstrekt: zoals in de bovenstaande situatie dient de belanghebbende eerst een aanvraag in bij de bevoegde instantie voor de selectie van een perceel, waarin het gebruiksdoel wordt aangegeven, locatie en geschatte afmetingen van het perceel. Vervolgens keurt de autoriteit de indeling van het perceel goed en verstrekt deze aan de aanvrager, en de aanvrager voert op eigen kosten kadastrale werkzaamheden uit en plaatst het perceel in de kadastrale administratie. Er wordt besloten een perceel grond te pachten, een huurovereenkomst wordt gesloten en geregistreerd.

Stap 4

Als u eigenaar bent van een gebouw, structuur of structuur, dan heeft u het exclusieve recht om het recht te verwerven om een perceel onder een dergelijk gebouw, structuur of structuur te huren. Bent u slechts één van de eigenaren en is het perceel eronder ondeelbaar, dan wordt zo'n perceel verhuurd aan meerdere personen van huurderszijde. Dit betekent dat u één van de huurders wordt. Om het recht te verwerven om een perceel grond te pachten, dient u contact op te nemen met de gemeente van de stad met een passende aanvraag en documenten die door deze instantie voor een dergelijk doel zijn opgesteld.

Populair per onderwerp