Een Claim Indienen Bij De Ontwikkelaar

Inhoudsopgave:

Een Claim Indienen Bij De Ontwikkelaar
Een Claim Indienen Bij De Ontwikkelaar

Video: Een Claim Indienen Bij De Ontwikkelaar

Video: Een Claim Indienen Bij De Ontwikkelaar
Video: Een dag in het leven van een vastgoed projectontwikkelaar | Bax & Van Kranenburg 2023, Maart
Anonim

Bij deelname aan medebouw kan een aandeelhouder een aantal aanspraken hebben op de ontwikkelaar ter zake van het niet tijdig in gebruik nemen van woningen, alsmede na voltooiing van het inbedrijfstellen ten aanzien van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. In alle gevallen is het noodzakelijk om een claim bij de ontwikkelaar te schrijven. Indien niet binnen de wettelijk gestelde termijn aan de vereisten wordt voldaan, heeft de consument het recht zich tot de arbitragehof te wenden.

Een claim indienen bij de ontwikkelaar
Een claim indienen bij de ontwikkelaar

Het is nodig

  • - schriftelijke vordering (fotokopie);
  • - aanvraag bij de rechtbank;
  • - aandelenparticipatieovereenkomst (fotokopie);
  • - het paspoort van de aandeelhouder.

instructies:

Stap 1

In het geval van gedeelde constructie worden alle rechten van een aandeelhouder beschermd door federale wet nr. 212-F3 van 17 december 1999, federale wet nr. 171-F3 van 21 december 2004, evenals door de wet "Bescherming van Consumentenrechten". Volgens deze rechtshandelingen heeft u het recht om van de ontwikkelaar een afgewerkt appartement te ontvangen binnen de termijnen vermeld in het contract voor gedeelde bouw. Ook heeft u recht op een goed gebouwde behuizing zonder gebreken.

Stap 2

Als uw rechten worden geschonden, schrijf dan een schriftelijke claim bij de ontwikkelaar. Het document moet voor elk van de partijen in tweevoud worden opgemaakt en aangetekend met een lijst van bijlagen worden verzonden naar het wettelijke adres van de ontwikkelaar. Als u een claim indient door persoonlijk contact op te nemen met het hoofdkantoor van het ontwikkelaarsbedrijf, zorg er dan voor dat deze is geregistreerd in het register, ondertekend door een bevoegd persoon en door u.

Stap 3

U kunt alleen een claim indienen of een collectieve claim indienen van een groep of van alle aandeelhouders. Vermeld bij het opstellen van een verzameldocument alle gegevens van de ontwikkelaar, de volledige namen van de aandeelhouders die een claim hebben ingediend. Tegenover elke naam van de aandeelhouder moet worden ondertekend en het nummer van de participatieovereenkomst.

Stap 4

Beschrijf punt voor punt in detail al uw vereisten voor de ontwikkelaar. Volgens de wet moet uw klacht binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk worden beantwoord. De termijnen voor het wegwerken van alle bestaande tekortkomingen worden berekend vanaf het moment van ontvangst van een schriftelijke reactie van de ontwikkelaar en mogen niet langer zijn dan twee kalendermaanden.

Stap 5

Niet tijdige ingebruikname van het object stelt u in staat om van de ontwikkelaar een boete te eisen van 1/300 van het betaalde bedrag voor huisvesting. Als uw claim betrekking heeft op het ontdekken van gebreken na de ingebruikname van de behuizing, worden alle gebreken op kosten van de ontwikkelaar verholpen binnen twee maanden vanaf de datum van ontvangst van een schriftelijke claim van aandeelhouders.

Stap 6

Er doen zich vaak situaties voor waarin de ontwikkelaar geen maatregelen neemt en niet voldoet aan de eisen van de aandeelhouders. Schrijf in dat geval een verklaring aan het arbitragehof, voeg een kopie en origineel van de gezamenlijke bouwovereenkomst, een kopie en origineel van de verzonden vordering, paspoort bij.

Stap 7

Op basis van een rechterlijke uitspraak is de ontwikkelaar verplicht om aan alle eisen van de aandeelhouders te voldoen en een boete te betalen voor het veroorzaakte ongemak.

Populair per onderwerp